Rose-marie Fredriksen © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

                     Kranial Sakral Terapi

KranioSakral terapi bygger på en mycket mjuk och varsam korrigering av skallens och ansiktets alla ben i relation till ryggradens och höftregionens ben och hinnor och korrigerar små felställningar som i sin tur påverkar hela kroppen. Man löser spänningar i kroppens fasciala lager och hjärnhinnor och återställer det hydrauliska trycket i ryggmärgsvätskan.

Behandlingen syftar till att assistera kroppen till självkorrigering och återställa det ursprungliga och naturliga flödet i de olika systemen som hela tiden samverkar med varandra. Kroppen strävar alltid efter helhet, harmoni och optimal hälsa. Då vi människor fungerar som en helhet kan en skada i en del av kroppen ge upphov till symtom på helt annat ställe i kroppen.

En behandling kan vara enormt avslappnande och släppa på spänningar som hindrar hälsa och välmående. Man balanserar nervsystemet på en djup nivå och kan lätt komma ner i stillhet. Då brukar ofta även känslor och tankar som är kopplade till problemet kunna börja komma i balans och lösas upp.

Med KranioSakral terapi påverkar man fem viktiga och stora områden:

- Centrala nervsystemet (CNS)

- Hjärn/ryggmärgsvätskan (cerebrospinalvätskan)

-Olika hinnor/membran i hjärnan och ryggraden

-Suturer och ledbrosk i skallen

- Korsbenets/sakrums rörelse i förhållande till höfterna (sacroiliaca-lederna)

Vad kan då behandlas med KranioSakral terapi i förebyggande, behandlande eller rehabiliterande syfte.

Man behandlar både muskler, skelett, organ samt bindväv , som sammanlänkar dessa strukturer

   - Huvudvärk och migrän

   - Värk i muskler och leder längs ryggraden

   - Höft- och bäckenproblem

   - Whiplash-skador

   - Mag/tarmproblem

   - Stress

   - Högt blodtryck

   - Bihåleproblem

   - Utmattningsdepression

   - Diffusa yrselproblem

   - Domningar

   - Sömnproblem

   - Utbrändhet

   - Autoimmuna sjukdomar som reumatism, fibromyalgi m.m.

Hur går behandlingen till.

Klienten är alltid påklädd, liggande på en behandlingsbänk. Vid första träffen som tar något länge tid får klienten ge en redogörelse för sin sjukhistoria och vad hon eller han varit med om i livet, då det är till stor hjälp att ha denna kunskap om sådant som kan ha en inverkan på klientens nuvarande symtom.

Jag arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck och lite forcering som möjligt mot klientens kropp för att känna in obalanser/störningar. En behandling som är mycket avslappnande och lugnande. Under en kort pratstund efter behandlingen ges en

behandlingsförklaring.

Lite fördjupning om KranioSakral behandling för er som önskar mer :

KranioSakral behandling är att behandla skallens och ansiktets alla ben i relation med hjärnans olika hinnor, pia mater, arrachnodea och dura mater. Dessa hinnor finns i kraniumet och fortsätter ner till korsbenet-sacrum längs ryggraden och ryggmärgen, den s.k dura tuben. Innanför dura mater och mellan de andra hjärnhinnorna finns ryggmärgsvätskan-cerebrospinalvätskan. Den här vätskan fungerar som en tryckvågsmätare från 3e och 4e ventrikeln – hålrum- i hjärnan, där ryggmärgsvätskan pumpas ut och ner längs ryggraden till korsbenet. Det är som ett slutet hydraliskt system som gör att dura mater för en fysiologisk rörelse. Denna rörelse sker i en frisk kropp ca 6-12 gånger per minut och gör att skallens och ansiktets alla ben, ryggkotorna och korsbenet får en specifik rörelse.

Utifrån dessa rörelser kan man känna om det finns olika störningar. Precis som hjärt-kärlsystemet har det KranioSakrala systemet alltså sin egen puls. När då en kropp befinner sig i ohälsa blir detta system kraftigt påverkat

I USA och England har medicinsk forskning visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Denna behandlingsform används inom sjukvården vid olika slags kroniska tillstånd i dessa länder.

Mitt mål: Att hjälpa människor att förbättra hälsan och höja livskvaliteten

    Pris: Per behandling (60 minuter): 680 kr